Pages

Emra djemsh shqiptare GJ


Emra shqiptare
Emra djemsh

-GJ-Gjallim
Gjallor
Gjanosh
Gjator
Gjelbërim
Gjelbëror
Gjelosh
Gjelush
Gjerush
Gjethor
Gjik
Gjin
Gjinush


Emra shqiptare
Emra djemsh