Pages

Emra djemsh shqiptare T


Emra shqiptare
Emra djemsh

-T-Tamblak
Tad
Taden
Tadin
Tador
Tanush
Tarabosh
Tarin
Tarion
Tatul
Taulant
Taulantian
Teit
Temal
Terand
Tergit
Ternil
Teut
Teutan
Teutik
Timent
Tomor
Tomorak
Trëndafil
Trim
Trimnor
Trimor
Trimshor
Trint
Trishull
Tritan
Tritos
Trodant
Trumzak
Tufar
Tulir
Tuliran
Tumir
Tush


Emra shqiptare
Emra djemsh