Pages

Thenie

Ndërsa mbiemrat ishin privilegj vetëm i të pasurve...
Pasi i integrua paska populli,  për të plotësuar këtë
mungesë kaq të madhe në vend të emrave filloi të përdorte fjali.

Ruperto Carlitos Angelino Marcial
Emilio Sabas Bartolomé Lalo
apo
Susanita Francisca Asun Felipa
Laurita Ema Luisina Lopez